Return to KHỬ TRÙNG

NKC-630 SDMC

NKC-630 (SDMC: SODIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE)

a) Tính chất:

-Cảm quan: chất lỏng màu vàng rơm sáng.

-Phân tích hàm lượng rắn: 40% (min)

-Trọng lượng riêng (200C): 1,18 ± 0,05

-pH (1% dung dịch): 9 – 12

b) Ứng dụng:

-Hệ thống nước tháp giải nhiệt.

-Nhà máy đường, bột giấy và giấy.

-Dầu khoan, hệ thống phun trong lĩnh vực dầu mỏ.

-Nước thải trong công nghiệp nặng.