Return to KHỬ TRÙNG

NKC-620 DCCNA

NKC-620 (DCCNA: SODIUM DICHLORO ISOCYANURATE)

a) Tính chất:

-Cảm quan: Thể rắn kết tinh

-Hàn lượng chlorine hoạt động: 60% 3%

-pH (1% dung dịch): 6,5 ± 1

-Tính tan ở 250C: 25mg/100mgH2O (1/4)

b) Ứng dụng:

-Hệ thống nước tháp giải nhiệt.

-Hệ thống điều hòa không khí

-Hồ bơi

-Chế biến thức ăn công nghiệp.