Return to CHỐNG CÁU CẶN VÀ ỨC CHẾ ĂN MÒN

NKC-920 AA/AMPS/EA TERPOLYMER

NKC-920 (CARBOXYLATE/SULFONATE/NONIONIC FUNTIONAL TERPOLYMER)
a) Tính chất:
– Chất lỏng màu vàng sáng
– pH (1% dung dịch): 2-5
– Hàm lượng rắn họat động: 30% (min)
– Trong lượng riêng (200C): 1,1±0,05
b) Ứng dụng:
– Hệ thống tháp giải nhiệt: Ức chế và phân tán chất cáu cặn đối với calcium carbonate, calcium phosphate, calcium sulphate, bùn đất, ion oxit và ổn định chất kẽm.
– Xử lý nước lò hơi: Điều hòa chất cặn đối với calcium carbonate, calcium phosphate, silicate và ion oxít.
– Sử dụng rộng rãi trong nhà máy dầu tinh luyện, nhà máy hóa học, khoan dầu mỏ và công nghiệp thép.