Return to CHỐNG CÁU CẶN VÀ ỨC CHẾ ĂN MÒN

NKC-900 ATMP

NKC-900 (ATMP: AMINO TRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID)
a)Tính chất:
– Khối lượng phân tử: 299
– Thành phần hoạt động: 50% ± 2%
– Cảm quan: là một dung dịch không màu hoặc màu vàng nhạt
– pH( 1% dung dịch): < 2.0
– Trọng lượng riêng( 20 0C): 1.3 ± 0.05
– Ion kim loại (sắt: Fe):  < 35 ppm
– Hàm lượng chloride (Cl2): < 1,8%
b)Ứng dụng:
– Kiểm soát gỉ sét, cáu cặn cho việc xử lý nước trong tháp giải nhiệt và nước lò hơi.
– Kiểm soát gỉ sét, cáu cặn nước trong lĩnh vực dầu khí
– Vệ sinh chai, lọ:  Ngăn ngừa cáu căn, các vết dơ và màng lọc.
– Công nghiệp dệt: ổn định peroxide( -O-O-), cải thiện hiệu suất tẩy trắng.